2015 Jan 08 | View Count: 901

സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ റേഷന്‍കാര്‍ഡ് പുതുക്കല്‍ നടന്നു വരുകയാണ്. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാനിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാര്‍ഡ് പുതുക്കുന്നത്. അതത് റേഷന്‍കട വഴിയാണ് കാര്‍ഡ് പുതുക്കലിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം വിതരണം. ഈ മാസം 17 വരെ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യും. 19 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടക്കും.

പൂരിപ്പിച്ച ഫോറം ഈ ക്യാമ്പുകള്‍ വഴിയാണ് തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. കാര്‍ഡുടമകളില്‍ ഗൃഹനാഥന്റെ പേരുമാറ്റലാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഇനിമുതല്‍ ഓരോ വീട്ടിലേയും മുതിര്‍ന്ന വനിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും റേഷന്‍കാര്‍ഡ്. സെപ്തംബറോടെ മാത്രമേ പുതുക്കല്‍ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കാര്‍ഡ് വിതരണമാരംഭിക്കൂ.

പുതിയ കാര്‍ഡ് വരുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള എപിഎല്‍, ബിപിഎല്‍, അന്ത്യോദയ കാര്‍ഡുകള്‍ ഇല്ലാതാവും. ഇതിനുപകരം പ്രയോറിറ്റി, നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി കാര്‍ഡുകളായിരിക്കും. നിലവിലെ ബിപിഎല്‍, അന്ത്യോദയ കാര്‍ഡുകള്‍ പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രയോറിറ്റി കാര്‍ഡുകളാവും. പ്രയോറിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍ക്കുമാത്രമേ ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡി ലഭിക്കൂ. നിലവിലെ കാര്‍ഡിലെ വിവരം പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഫോറമാണ് വിതരണം ചെയ്യുക

. ഇതിലെ മുതിര്‍ന്ന വനിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും ഇനി റേഷന്‍കാര്‍ഡ്. മുന്‍ഗണന നിര്‍ണയിക്കാനുള്ള ചോദ്യാവലിയും അപേക്ഷാഫോറത്തിനൊപ്പമുണ്ടാവും. ഈ ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കുന്ന മാര്‍ക്കും റാങ്കുമനുസരിച്ചാണ് മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിക്കുക. മാര്‍ക്കിന്റെയും റാങ്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താല്‍ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. ഇതിലെ പരാതി പരിഹരിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഹിയറിങ് നടത്തിയശേഷം അന്തിമ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും.

ശദ്ധയോടെ ഫോമിനോടൊപ്പം ഉള്ള മാര്‍ഗ നിരദേശങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സില്‍ ആക്കി വേണം ഓരോ കോളവും എഴുതാന്‍. തെറ്റുകളും വെട്ടി തിരുത്തലുകളും പാടില്ല. ഓരോ കാർഡ് ഉടമക്കും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ഉള്ള ഫോം തയ്യാറാകിയിരിക്കുന്നത് സി -ഡിറ്റ് ആകയാലും അവരവര്‍ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോം അവരവരുടെ പേരില്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ,ഒരു ഫോം വികൃതമാകുകയോ ഉപയോഗ്യമാല്ലാണ്ടായി പോകയോ ചെയ്‌താല്‍ പുതിയ ഫോം ലഫ്യമാകാന്‍ നാം നന്നേ വിയർകേണ്ടി വരും. ആകയാല്‍ നിങ്ങൾ മാര്‍ഗ നിരദേശങ്ങള്‍ വായിച്ചു നോക്കി ഫോം സ്വയം എഴുതാന്‍ കഴിയും എന്ന ആത്മ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ അതിനു മുതിരാവൂ.

ഫോമിൻറ ഓരു കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം അതില്‍ നിറച്ചു ബോധ്യം വന്നശേഷം ഒറിജിനല്‍ ഫോം എഴുതുന്നതാണ് ഉത്തമം. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് അതാതു (പദേശത്തെ കഴിവുള്ളവര്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തു (പദേശത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഫോം അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരാള്‍ തന്നെ നിരവധി ഫോം പൂരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ തെറ്റുകളും തിരുത്തും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയും

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പം വേണ്ട രേഖകള്‍.

1. നിലവിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌ .
2. ഗ്യാസ് കന്‍സൃൂമര്‍ ബുക്ക്‌ .
3. കറണ്ട് ബില്‍.
4. വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ ബില്‍
5. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് photo എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടും എന്ന് കേള്‍കുന്നു. (വിശ്വാസം പോര )
6. ബാങ്ക് പാസ്‌ ബുക്ക്‌.
7.എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളും സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അതാതു കുടുംബത്തെ മുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീയുടെ പേരില്‍ ആണ് അച്ചടിച്ച്‌ വന്നിരിക്കുന്നത് , ആ സ്ത്രീ മരണ പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ -മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് .

എന്നിവ സഹിതം വേണം ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാന്‍.

മാര്‍ഗ നിരദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോം ബാര്‍ കോഡ് സംവിധാനം കൂടി ഉള്ളതാകയാല്‍ തോന്നിയ പോലെ മടക്കാന്‍ പാടില്ല.

ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതേണ്ട ഭാഗത്ത്‌ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതുകയും മലയാളം എഴുതെണ്ടിടത് മലയാളം തന്നെ എഴുതേണ്ടതും ആകുന്നു.

 

Posted by : admin, 2015 Jan 08 07:01:40 am