2014 Sep 09 | View Count: 964

സാധാരണ വിന്‍ഡോസ് ഉപയോക്താക്കളില്‍ നല്ലൊരു ഭാഗവും  കംപ്യൂടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്  മെനു (Start Menu) മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.  എന്നാല്‍ ഇതില്‍ പല പ്രോഗ്രാമുകളും സ്റ്റാര്‍ട് മെനുവിലെ റണ്‍ ( RUN) ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുറക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിനായി സ്റ്റാര്‍ട് മെനു വില്‍ നിന്നും റണ്‍ എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്ട് ചെയ്യുക.  അപ്പോള്‍ സ്റ്റാര്‍ട് മെനു ഐക്കണു മുകളിലായി ഒരു ചെറിയ പോപ്പ്അപ്  വിന്‍ഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.  അതതു പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്കുള്ള ഷോര്‍ട്കട്ട് കമാന്‍ഡുകള്‍  ഈ പോപ്പ്അപ് വിന്‍ഡൊയില്‍ നല്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു ടൈപ് ചെയ്ത  ശേഷം ഓകെ ബട്ടണ്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുകയോ ഏന്റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുകയോ വേണം.  ഉദാഹരണത്തിന്  നോട്ട്പാഡ് എന്ന പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നതിനു സാധാരണ ഗതിയില്‍ സ്റ്റാര്‍ട് മെനുവില്‍ നിന്നും യഥാക്രമം പ്രോഗ്രാംസ്, ആക്സസ്സറീസ് , നോട്ട്പാഡ് എന്നിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിനു പകരം റണ്‍ ഓപ്ഷന്‍ എടുത്ത ശേഷം അവിടെ "notepad" എന്നു ടൈപ് ചെയ്തു എന്റര്‍ അമര്‍ത്തുക, നോട്ട്പാഡ് പ്രോഗ്രാം തുറന്നു വരുന്നതു കാണാം.  

ഇതു പോലെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു റണ്‍ - ല്‍ നിന്നും എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.  അവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കും മുന്‍പ്   നമുക്കു "റണ്‍"  തന്നെ എടുക്കാന്‍ ഉള്ള  ഒരു കുറുക്കു വഴി നോക്കാം.  സ്റ്റാര്‍ട് മെനുവില്‍  നിന്നും  റണ്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം കീബോര്‍ഡിലെ വിന്‍ഡോസ് കീ ( Windows Key) അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്  ആര്‍ (R) എന്ന കീ അമര്‍ത്തുക.  റണ്‍ വിന്‍ഡോ തുറക്കപ്പെടും.   

ഇനി നമുക്കു കൂടുതല്‍ റണ്‍ ഷോര്‍ട്കട്ടുകള്‍ നോക്കാം.  താഴെയുള്ള പട്ടികയില്‍ ഓരോ വരിയിലും  ആദ്യം റണ്‍ -ല്‍ ടൈപ് ചെയ്യേണ്ട കമാന്‍ഡും അതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഉപയോഗവും/തുറക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • notepad - നോട്ട്പാഡ് ( Notepad )
 • wordpad - വേര്‍ഡ്പാഡ് ( Wordpad )
 • calc    - കാല്കുലേറ്റര്‍ ( Calculator )
 • charmap    - കാരക്ടര്‍ മാപ്  ( Character Map)
 • mspaint - മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയ്ന്റ് പ്രോഗ്രാം (Microsoft Paint)
 • wmplayer - വിന്‍ഡോസ് മീഡിയാ പ്ളെയര്‍ ( Windows Media Player)
 • firefox - മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ് ബ്രൗസെര്‍  ( ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ) ( Mozilla Firefox )
 • winword - മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേര്‍ഡ്  ( ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ) ( MS Word)
 • excel - മൈക്രോസോഫ്ട് എക്സല്‍  ( ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ) ( MS Excel )
 • cmd    - ഡോസ് കമാന്‍ഡ് പ്രോംപ്റ്റ്  ( Command Prompt )
 • control - കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ ( Control Panel )
 • control printers - കണ്ട്രോള്‍ പാനലിലെ "പ്രിന്റേഴ്സ് ആന്‍ഡ് ഫാക്സസ്" എന്ന പ്രോഗ്രാം ( Control Panel - Printers & Faxes)
 • explorer - വിന്‍ഡോസ് എക്സ്പ്ളോറര്‍ ( Windows Explorer )
 • iexplore - ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്സ്പ്ളോറര്‍ ( Internet Explorer)
 • taskmgr - ടാസ്ല് മാനേജര്‍ ( Task Manager )
 • sndvol32    - സൗണ്ട് കാര്‍ഡിനുള്ള വോള്യം കണ്ട്രോളര്‍ ( Volume Controller for Sound Card )
 • sndrec32    - സൗണ്ട് റെക്കോര്‍ഡര്‍ ( Sound Recorder)
 • ftp    - വിന്‍ഡോസിലെ ബില്‍ട്-ഇന്‍ എഫ്.ടി.പി. പ്രോഗ്രാം ( Windows's built-in FTP client)

സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ അത്ര തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്തതും എന്നാല്‍ അല്പം സങ്കീര്‍ണമായ സിസ്ടം കോണ്‍ഫിഗറേഷനുകള്‍ക്കാവശ്യമുള്ളതുമായ ചില ഷോര്‍ട്കട്ടുകള്‍ താഴെ.

 • cleanmgr    - ഹാര്‍ഡ്  ഡ്രൈവുകളിലെ അനാവശ്യ ഫയലുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തു കൂടുതല്‍  ഡിസ്ക് സ്പെയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു
 • clipbrd    -  വിന്‍ഡോസ് ക്ളിപ് ബോര്‍ഡിലെ കണ്ടന്റുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു ( Clipboard Viewer )
 • drwatson    - പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ക്രാഷ് ആയതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു. ( Doctor Watson)
 • dxdiag    - ഡയറക്ട്-എക്സ് കംപണന്റുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നു ( Direct-X compnents diagnozis )
 • inetmgr    -  ഐ.ഐ.എസ് വെബ്സര്‍വര്‍ മാനേജര്‍ ( IIS Manager )
 • mmc    - മൈക്രോസോഫ്ട് മാനേജ്മെന്റ് കണ്‍സോള്‍ ( Microsoft Management Console)
 • msconfig    - സ്ടാര്‍ട് അപ്പിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ( Starup problems)
 • msinfo32    - കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക
 • regedit - വിന്‍ഡോസ് രജിസ്ട്റി എഡിറ്റര്‍ ( Registry Editor )
 • sysedit - സ്ടാര്ട് അപ് ഫയലുകള്‍ക്കു മാറ്റം വരുത്താന്‍ (config.sys, autoexec.bat, win.ini,  തുടങ്ങിയവക്ക് )
 • sfc /scannow - സിസ്ടം ഫയലുകള്‍ക്കു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാന്‍


ഇതിനു പുറമേ റണ്‍ ല്‍ ഡ്രൈവുകളുടെ/ഫോള്‍ഡറുകളുടെ പേരു ടൈപ് ചെയ്താല്‍  അവ തുറക്കാന്‍ സാധിക്കും.   ഉദാഹരണത്തിന് "C:" എന്നു ടൈപ് ചെയ്താല്‍ സി ഡ്രൈവ് തുറന്നു വരും. ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത്  മൂവീസ്  എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതു തുറക്കുന്നതിനായി റണ്‍ - ല്‍ "D:\Movies" എന്നു ടൈപ് ചെയ്യുക.

Posted by : Guest, 2014 Sep 09 05:09:47 pm