ബസ്‌ പേര്ബസ്‌ സമയംബസ്‌ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലംബസ്‌ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
ഗുരുകൃപ 04:45 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ലോഫ്ലോര്‍05:40 amകോഴിക്കോട്കൂരാച്ചുണ്ട്ബാലുശ്ശേരി
സോപാനം06:00 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി06:15 amതാമരശ്ശേരി കൂരാച്ചുണ്ട്എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്,തലയാട്
എയ്ഞ്ചല്‍06:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
കെ. കെ 06:20 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ജീസസ്സ് 06:33 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ലോകാമ്പിക 06:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്പേരാമ്പ്രചെമ്പ്ര
മോന്‍06:45 amകൂരാച്ചുണ്ട്കോഴിക്കോട്ബാലുശ്ശേരി
ശ്രീമണി 06:55 amകൂരാച്ചുണ്ട്കല്ലാനോട്
Displaying 1-10 of 141 results.